Dịch vụ phát triển Tiktokshop

Tư vấn tổng thể toàn bộ Tiktokshop nhằm xây dựng định hướng và thúc đẩy doanh thu.

Dịch vụ Tiktokshop bao gồm

kisspng-computer-icons-analysis-symbol-clip-art-5b1fa346147df8.8917221715288000700839

Tư vấn tạo Tiktokshop

Đăng ký tài khoản
Tạo Tiktokshop theo đúng quy định

kisspng-computer-icons-analysis-symbol-clip-art-5b1fa346147df8.8917221715288000700839

Tư vấn kế hoạch phát triển

Lên kế hoạch, phân bổ ngân sách, tối ưu quảng cáo
Cài đặt chương trình theo campaign, vận hành shop theo chương trình/ kế hoạch đã lên theo từng tháng

kisspng-computer-icons-analysis-symbol-clip-art-5b1fa346147df8.8917221715288000700839

Tối ưu sản phẩm

Phân tích, tư vấn sản phẩm.
Lên kế hoạch chạy/đẩy push sản phẩm trên tiktok shop kết hợp với các video chạy trên tài khoản tiktok.

kisspng-computer-icons-analysis-symbol-clip-art-5b1fa346147df8.8917221715288000700839

Tư vấn livestream

Hướng dẫn setup livestream, hỗ trợ lên kịch bản livestream cơ bản
Chạy quảng cáo video/livestream bằng tài khoản Agency

Tư vấn xây kênh

Tư vấn xây dựng kịch bản

Build kênh từ A - Z

Marketing-Strategy_Article

Kết nối ngay với Meta Ecom

Hãy để chúng tôi tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp nhất
cho vấn đề của bạn.

Hotline
0919-779-959
Email
info@metaecom.vn

Kết nối ngay với Meta Ecom

Hãy để chúng tôi tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.